16
Lip

Postępowanie z komornikami sądowymi

komornik sądowy (http://komornikgdansk-michalski.pl/) – zwany również „pełnomocnikiem egzekucyjnym” – to osoba, która została poinstruowana: przez wierzyciela w celu wyegzekwowania długu pieniężnego lub grzywny; LUB przez wierzyciela do zwrotu towarów na podstawie umowy sprzedaży ratalnej lub warunkowej umowy sprzedaży w celu wyegzekwowania nakazu sądowego; LUB przez wynajmującego do przeprowadzenia eksmisji. Mają oni prawo do przejęcia twojego mienia lub przejęcia twojego majątku i

Czytaj dalej

21
Maj

Władza komornicza podlega nowemu prawu

Ograniczenia dotyczące wchodzenia do domów i zajmowania dóbr materialnych są chwalone przez działaczy, którzy twierdzą, że sektor publiczny jest przepełniony nadużyciami. Na mocy nowych przepisów, które wejdą w życie w ten weekend, komornicy mają być objęci zakazem nocnego wchodzenia do domów i stosowania siły fizycznej wobec dłużników. Dalsze zmiany uniemożliwią również organom ścigania wejście do lokali, w których przebywają wyłącznie

Czytaj dalej

20
Maj

Czego możesz oczekiwać od komorników sądowych po zmianie przepisów?

Weszła w życie jedna z największych w historii zmian w sposobie działania komorników – komornicy ” bojownicy” zostali zdelegalizowani i zastąpieni przez nowych i ulepszonych funkcjonariuszy organów ścigania. Dla tych, którzy doświadczyli niespodziewanej wizyty tej mniejszości komorników, którzy upierają się przy nadużywaniu władzy taktyką zastraszania i przymusowym wkraczaniu do domów dłużnika, jest to powód do świętowania. Czego zatem można się

Czytaj dalej