16
Lip

Postępowanie z komornikami sądowymi

komornik sądowy (http://komornikgdansk-michalski.pl/) – zwany również „pełnomocnikiem egzekucyjnym” – to osoba, która została poinstruowana: przez wierzyciela w celu wyegzekwowania długu pieniężnego lub grzywny; LUB przez wierzyciela do zwrotu towarów na podstawie umowy sprzedaży ratalnej lub warunkowej umowy sprzedaży w celu wyegzekwowania nakazu sądowego; LUB przez wynajmującego do przeprowadzenia eksmisji. Mają oni prawo do przejęcia twojego mienia lub przejęcia twojego majątku i

Czytaj dalej